[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

สหวิทยาเขต
e-Learning  

   เว็บบอร์ด >> ห้องนั่งเล่น >>
The blessedness of the mountains is like this  VIEW : 2    
โดย เหงียน

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 5
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 100%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 184.22.160.xxx

 
เมื่อ : พุธ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:39:57    ปักหมุดและแบ่งปัน

ความรกบดาดุจขุนเขาเป็นอยางนีนีเอง!
อญมณีลาค
ําทีมูหรงเสียวเทียนเฝ้าประคบประหงม
กลบต้องประสบเคราะห์ภยอยางไมคาดฝนหลายตอ
หลายครงก็เพราะวาเขาเป็นต้นเหตุบดนีเมือย้อนคดดู
แล้วเขาเองก็รู้สกึเจ็บปวดจนแทบจะหายใจไมออกไม
ต้องพูดถึงวามูหรงเสียวเทียนจะโกรธเพียงใดต้องยอม
รบวาแม้แตตวเขาเองก็ยงไมอยากจะให้อภยความผดที
ได้กอขึน
อวนเชียนเชอรู้ซงดี
ึวาตวเขาตดค้างอวนชงนีไมใชความ
ผดทีเพียงขอโทษประโยคเดียวก็ลบล้างกนได้แตเขาจะ
ใช้ชีวตอีกครึงทีเหลือเพือชดเชยและมอบความสุขให้แก
อวนชงและเขาก็ตดค้างบดาทีมีความรกยงใหญดจุภูผา
ผู้นีจรงๆ
ตงแตห้วงเวลาทีคดวาอยากจะอยูกบสองแมลกูอวน
เชียนเชอก็รู้แล้ววาจะต้องเผชญเหตุการณ์ในวนนีเขา
ยืนอยูตรงนนเงียบๆความทะนงตนทีมีกําลงสนคลอน
รอรบโทษทณฑ์ทีกําลงจะมาถึง
เรืองราวในตอนนนแม้บอกวาเป็นการถูกคนวางแผน
สมคบคดลอบปองร้ายแตหากลวงรู้ได้เร็วกวานีหาตว
นางให้พบได้เร็วกวานีตอให้เขาไมได้รกนางก็คงไม
ปลอยให้นางถูกทําร้ายถึงเพียงนนได้และคงจะไมปลอย
ให้นางต้องตกระกําลําบากถึงเพียงนนถึงทีสุดแล้ว
ทุกอยางก็เป็นความผดของเขาเองดงนนเมือต้องเผชญ
กบความโกรธของมูหรงเสียวเทียนในใจของอวนเชีย
นเชอก็รู้สกึละอายแตนีจะไมเป็นเหตุให้เขาเอาแตกลว
จนหวหด
รางสูงโปรงดุจต้นสนหยดยืนขึนอยางทระนงตอให้ต้อง
เผชญกบพายุฝนทีบ้าคลงสกเพียงใดก็ไมหวนไหว มองหา ลิงค์ดูบอลสด ดูบอลออนไลน์ฟรี ต้องที่ zonedooball.com คมชัด ไม่มีกระตุก