ข้อมูลพื้นฐาน


โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1043660549
รหัส Smis 8 หลัก :  43022018
รหัส Obec 6 หลัก :  660549
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  พระบาทนาสิงห์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  prabatnasingpittayakhom
ที่อยู่ : 299 หมู่ที่  2  บ้านบ้านนาสิงห์ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ :  042019507
โทรสาร :  042019507
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  2534
อีเมล์ :  prabatpit@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.prabatpit.ac.th
Facebook :  เพจ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
กลุ่มโรงเรียน :  สหเบญจพิทย์
อปท. :  พระบาทนาสิงห์
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :  80 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :  8 กม.