ช่องทางติดต่อ

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

ที่อยู่ 299 หมู่ 2 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

โทรสาร 042-019507 โทรศัพท์ 042-019507

E-mail :prabatpit@gmail.com

www.prabatpit.ac.th

Facebook: เพจโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม