ทำเลที่ตั้ง

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

มีเนื้อที่ทั้งหมด  39 ไร่ 10 ตารางวา ที่ตั้ง 299 หมู่ 2 ถนนหนองยอง-นาชุมช้าง ตำบลพระบาทนาสิงห์                     อำเภอรัตนวาปี   จังหวัดหนองคาย   รหัสไปรษณีย์  43120 โทรศัพท์ 042-019507                                               e-mail :  prabatpit@gmail.com  website : www.prabatpit.ac.th                                                              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย