ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายคราสิศร์ นิยะนุช
ครู อันดับ คศ.1
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาววิวาห์ สุทธิโสกเชือก
ครู อันดับ คศ.2
งานบัญชี

นางสาวอมลพัชญ์ แก้วบุตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าพัสดุ

นางสาวขวัญสุดา พิมพศักดิ์
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่พัสดุ