ฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวกมลรัตน์ ฟองระย้า
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคล