ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายอดิศร   สีลุน
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นางสาววิภาพร สวยกลาง
พนักงานราชการ
งานทุน/กยศ

นางสาวพรชิตา ฤทธิ์มหา
ครูอัตราจ้าง
งานวิชาการ

นางสาวคัทลียา ระวะรักษ์
ครูอันดับ คศ.1
งานทะเบียน

นายนัฐนันท์ ขวัญเมือง
ครูผู้ช่วย
งานวัดผล/ประเมินผล

นายรณชัย บุตรอินทร์
ครูอัตราจ้าง
งานธุรการฝ่าย