ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวสงเมือง ตังทนาม
ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นางสาววิภาพร สวยกลาง
พนักงานราชการ
งานทุน/กยศ

นางสาวสาวนีย์ สิทธิชัยจารุเมธี
ครู อันดับ คศ.1
งานทะเบียน

นางสาวคัทลียา ระวะรักษ์
ครูอันดับ คศ.1
งานแนะแนว

นายนัฐนันท์ ขวัญเมือง
ครูผู้ช่วย
งานวัดผล/ประเมินผล

นายรณชัย บุตรอินทร์
ครูอัตราจ้าง
งานธุรการฝ่าย