ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.พนัสเทพ กุลวงศ์

โทร 089-9379667

E-mail : phanantthatep@gmail.com


รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพิสมัย  ศรีภูธร

โทร 085-9262754

E-mail : aonomgus6610@gmail.com