ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.พนัสเทพ กุลวงศ์

โทร 089-9379667

E-mail : phanantthatep@gmail.com


รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเนติ บุญพิมล

โทร 093-5346649

E-mail : natiboonpimol2524@gmail.com