ภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.766764221914059&type=3

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันภาษาไทย 66

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.754235873166894&type=3

กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.737090181548130&type=3

วันไหว้ครู 66

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.730888795501602&type=3

วันวิสาขบูชา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723106089613206&type=3

ประชุมผู้ปกครอง 66

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.722020613055087&type=3